Upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu i odbioru dowodu rejestracyjnego – jak sporządzić dokument?

Zarejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdu, a także odbiór dowodu rejestracyjnego – wszystkie te czynności wymagają odbycia wizyty w urzędzie. Nie zawsze jest czas lub możliwość, aby stawić się w siedzibie wydziału komunikacji. Rozwiązaniem jest upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu.

Upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu

Czym jest upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu? Jest to po prostu pełnomocnictwo do wyrejestrowania pojazdu. Wszelkie kwestie, związane z tym dokumentem, zostały zawarte w przepisach prawa, a dokładniej w art. 98-101 Kodeksu cywilnego.

Warto wiedzieć, jak skonstruować taki dokument, aby miał moc prawną. W upoważnieniu powinny się znaleźć podstawowe dane mocodawcy i upoważnionego: nazwisko, adres, pesel.

Ponadto upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu powinno wskazywać:

  • Mocodawcę, czyli osobę udzielającą upoważnienia.

  • Osobę upoważnioną do działania w imieniu mocodawcy.

  • Zakres upoważnienia.

  • Datę i miejsce sporządzenia upoważnienia.

  • Czytelny podpis mocodawcy.

Takie upoważnienie można także odwołać; w dowolnej formie i w każdej chwili. Jeśli zaś chodzi o sporządzenie dokumentu – w sieci dostępne są gotowe wzory. Może to być Upoważnienie wzór ogólny (można znaleźć wzory pod hasłem: upoważnienie do załatwienia spraw wzór pdf). Ważne, aby zawrzeć wszystkie wspomniane elementy, w tym wskazać, jakie czynności może wykonać osoba upoważniona.

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

Odbiór dowodu rejestracyjnego to kolejna sytuacja, która może wymagać zaangażowania kogoś bliskiego. W tej sytuacji również będziesz musiał udzielić upoważnienia. Jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego? Jest to pełnomocnictwo, podobnie jak we wcześniej omawianym przypadku. Dokument ten powinien zawierać w zasadzie takie same informacje i dane jak upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu.

Dowód rejestracyjny może odebrać w twoim imieniu w zasadzie każda osoba, która ma zdolność do czynności prawnych. Najczęściej jest to członek rodziny (stopień pokrewieństwa nie ma tu znaczenia) lub po prostu jakaś bliska osoba. Ważne tylko, aby w dokumencie zawrzeć dane tej osoby, które pozwolą na zidentyfikowanie.

Jeśli samochód ma kilku współwłaścicieli, to co do zasady każdy z nich powinien być obecny podczas odbioru dowodu rejestracyjnego. Gdy tylko jeden współwłaściciel ma zamiar udać się do wydziału komunikacji w celu odbioru dowodu – wówczas pozostali współwłaściciele muszą udzielić mu stosownego upoważnienia. Ten dokument również nie różni się niczym od upoważnienia każdej innej osoby.

Czy trzeba płacić za upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Nie ponosisz żadnych kosztów, jeżeli udzielasz pełnomocnictwa członkowi twojej bliskiej rodziny. W każdym innym przypadku nakładane są na ciebie opłaty skarbowe.

  • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo, udzielane osobom niespokrewnionym

  • 20 zł – notarialne poświadczenie na pełnomocnictwie

Jak zatem widać – najbardziej opłacalne jest upoważnienie członka rodziny. Niemniej opłaty nie są wysokie.

*artykuł sponsorowany

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz