Gdy lekarz popełnia błąd – odszkodowanie za błąd medyczny

Lekarze oraz personel medyczny są po to by nam pomagać. Niestety zdarzają się też sytuację, w których mogą działać na naszą niekorzyść i wyrządzają nam krzywdę. Co wówczas zrobić? Czy w wyniku nieprawidłowo wykonanej czynności lekarskiej lub jej zaniechania mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie za poniesione straty? Czym jest tzw. błąd medyczny? Co podlega odszkodowaniu? O tym pokrótce w dzisiejszym artykule.

Czym jest błąd medyczny?

Błąd medyczny to nieumyślne działanie lekarza lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które które powoduje szkodę i krzywdę u pacjenta. Do błędu medycznego może również dojść przez zaniechanie. Działanie to jest niezgodne z nauką medycyny. Błędy medyczne mogą być związane zarówno z diagnozą i terapią, jak i rehabilitacją. Błąd medyczny może popełnić każdy przedstawiciel zawodu medycznego – lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, stomatolog, technik stomatologiczny czy farmaceuta. 

Odszkodowanie za błędy medyczne

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny należy udowodnić, że doszło do popełnienia tego błędu i tego, że ten błąd poskutkował utratą zdrowia lub życia. Nie ma możliwości uzyskania odszkodowania za błąd medyczny, jeśli pacjent w jego konsekwencji nie ucierpiał. Pod tym rodzajem odszkodowania, kryją się trzy pojęcia: odszkodowanie, zadośćuczynienie (jednorazowe świadczenie pieniężne na rzecz osoby poszkodowanej) oraz renta. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: https://prawapacjenta.org/odszkodowanie-za-blad-medyczny-lekarski/

Co podlega odszkodowaniu ?

Za błąd medyczny (błąd lekarski) możemy uznać m.in.:

  • zakażenie pacjenta podczas pobytu w szpitalu, np. zakażenie HCV
  • różne błędy diagnostyczne, czyli niepoprawne zdiagnozowanie choroby
  • błędy terapeutyczne, np. niewłaściwa terapia, nieprawidłowe dawkowanie leków, ale też brak konsultacji po operacji
  • błędy okołoporodowe, np. opóźnienie cesarskiego cięcia
  • błędy organizacyjne, np. wadliwy sprzęt diagnostyczny
  • błędy techniczne, np. np. na pozostawieniu narzędzia chirurgicznego w organizmie pacjenta

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Osoba poszkodowana lub osoby bliskie, do których można zaliczyć m.in. : małżonka, rodzica, dziecko, rodzeństwo, konkubenta oraz inne osoby bliskie.

Co zrobić by otrzymać odszkodowanie za błąd medyczny?

Należy zebrać kompletną dokumentację medyczną, opinię biegłego lub opinie biegłych, zeznania świadków, a także dobrze przygotować pozew sądowy. Sprawy często są bardzo skomplikowane, dlatego warto tu zaufać profesjonalistom (prawnik).

 

 


Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz