Odszkodowanie po wypadku – jak je uzyskać? Kto ma do niego prawo?

Czy zima czy lato, niestety wypadki drogowe zdarzają się i będą się zdarzać. Taka jest smutna rzeczywistość. Wiele osób doznaje w ich wyniku uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z prawem takie osoby mogą domagać się odszkodowania. Jednak jak je uzyskać? Czy każdemu należy się to świadczenie? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać odszkodowanie?

Odszkodowanie – co kryje się pod tym pojęciem?

Ogólnie odszkodowanie to rodzaj świadczenia finansowego, które należy się osobie poszkodowanej. Świadczenie to należy się za wyrządzone szkody, które mają charakter majątkowy lub niemajątkowy. Rekompensata powinna być adekwatna do wielkości powstałej szkody. Odszkodowanie może pokrywać nie tylko rzeczywiste straty, ale również wszelkie korzyści, które osoba poszkodowana mogłaby osiągnąć, gdyby nie doszło do danego zdarzania.

Czy każdy może ubiegać się odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Każda poszkodowana w wypadku osoba nabywa prawo do dochodzenia odpowiednich świadczeń. Dotyczy to również osób, które jechały ze sprawcą zdarzenia. A co ze sprawcą kolizji? Sytaucja jest już bardziej skomplikowana. Nie otrzyma on odszkodowania w ramach polisy OC, bo dotyczy ona szkód majątkowych i osobowych wyrządzonych poszkodowanym. Jednak jeżeli sprawca wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu i miał wykupione jakieś np. dodatkowe ubezpieczenie na życie on również może zgłosić roszczenie o odszkodowanie. Przed zgłoszeniem takiego roszczenia powinien zawsze sprawdzić zakres polisy.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Żeby otrzymać odszkodowanie po wypadku samochodowym należy złożyć odpowiedni wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. We wniosku należy nie tylko opisać zdarzenie, ale też jego wpływ na nasze życie i zdrowie. Skutkiem wypadku samochodowego może być zarówno strata materialna, jak i uszczerbek na zdrowiu. Należy pamiętać, że odszkodowanie może też pokryć koszty leczenia, np. rehabilitacji. Przy czym we wniosku należy dokładnie wszystko opisać. W dokumencie należy też wskazać kwotę o jaką dochodzimy. Jeśli nie jesteśmy jej pewni, to warto zwrócić się o pomoc do specjalisty, który wynegocjuje najwyższe możliwe odszkodowanie.

Kiedy otrzymamy odszkodowanie po wypadku?

To jak długo będziemy czekać na nasze odszkodowanie po kolizji, zależy wyłącznie od stopnia zawiłości danej sprawy. W standardowej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci należne środki do 30 dni od daty zgłoszenia wypadku samochodowego.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz