Odbiór instalacji elektrycznej

Odbiór instalacji elektrycznej 

Nie tylko rozplanowanie oraz montaż instalacji elektrycznej będą mieć wpływ na jej właściwie działanie. Tak samo istotne będzie odpowiednie przeprowadzenie odbioru. Podczas odbioru instalacji elektrycznej musi być obecny nie tylko właściciel, ale też i elektryk mający uprawnienia znajdujące potwierdzenie w posiadanych przez niego certyfikatach. Po tym, jak elektryk wykona pomiary instalacji elektrycznej, stwierdzi jej pełną sprawność oraz brak wad, sporządzi odpowiedni protokół. W dokumencie tym powinny zostać zawarte najistotniejsze informacje odnośnie do zrobionej instalacji, bowiem będzie on podstawą do przeprowadzenia oraz sfinalizowania odbioru. Kto może przeprowadzić przegląd instalacji elektrycznej we Wrocławiu i jakie elementy powinien zawrzeć w sporządzonym protokole? 

Odbiór instalacji elektrycznej – co podlega sprawdzeniu?

Jakie pomiary elektryczne wykona elektryk z uprawnieniami Wrocław podczas odbioru? Na co powinno się zwracać w takim wypadku uwagę?

 • zgodność z projektem co do zlokalizowania punktów elektrycznych oraz łączników (analiza przeprowadzana na podstawie rzutu domu albo mieszkania),
 • ilość punktów elektrycznych (zgodność z projektem i schematem),
 • liniowa poprawność instalacji (czy wszystkie punkty elektryczne zostały wykonane na takim samym poziomie),
 • zgodność wysokości wszystkich punktów elektrycznych,
 • rodzaje łączników (ich zgodność z przygotowanym projektem),
 • typy i poziomy zabezpieczeń IP we wszystkich elektrycznych gniazdkach,
 • szczegółowe opisy bezpieczników (przykładowo opis użytych bezpieczników topikowych oraz ich parametrów),
 • ułożenie przewodów (nie można stosować skosów, przewody powinny zostać ułożone w liniach pionowych i poziomych),
 • terminy na naprawę wszelakich usterek, które spisano w chwili odbioru,
 • ścieżki przebiegu przewodów w ścianach,
 • rezultat kontroli instalacji w chwili jej odbioru (przy uwzględnieniu wszelakich usterek),
 • położenie skrzynki elektrycznej (dokonanie porównania położenia rozdzielni z przygotowanym projektem),
 • materiał oraz rodzaj przewodów,
 • lista łączników krzyżakowych, schodowych oraz zwykłych.

Odbiór instalacji elektrycznej – jakie uprawnienia będą niezbędne?

Instalację elektryczną powinien wykonać nie tylko doświadczony oraz polecany, ale również certyfikowany elektryk Wrocław posiadający konieczne uprawnienia. Podczas jego wybierania warto sprawdzić, czy może się on pochwalić certyfikatem kwalifikacyjnym z grupy G1.

Co prawda wybrane części instalacji elektrycznych (np. ułożenie przewodów, czyli przewodowanie), może przeprowadzić elektryk albo pomocnik elektryka bez wspomnianego certyfikatu G1, jednakże wszelkie pozostałe prace związane z elektryką (np. pomiary, podłączenie liczników, płyt, kuchenek, oraz gniazdek) wymagać będą posiadania koniecznych uprawnień.

Jaki może być koszt odbioru instalacji elektrycznej? 

Ile będzie nas kosztował protokół odbioru instalacji elektrycznej i jaki może być szacowana cena odbioru instalacji elektrycznej w jednorodzinnym domu? Wszystko zależeć będzie w tym przypadku od ilości punktów elektrycznych oraz stopnia złożoności całej instalacji. Można powiedzieć, że koszt, jaki przyjdzie nam ponieść w związku z odbiorem instalacji elektrycznej, zaczyna się z pułapu 500-600 złotych. Cena odbioru instalacji elektrycznej zależna jest od wielu czynników, niemniej jednak zawsze da się ją oszacować. Wystarczy na samym początku rozmów z elektrykiem, poprosić go o przykładowy cennik. Dzięki temu, choć w pewnej części będziemy mogli być przygotowani na dana kwotę. 

*artykuł sponsorowany

 

Print Friendly, PDF & Email

One comment

Dodaj komentarz