Kierownik projektu IT: czym jest ten zawód i dlaczego jest tak obiecujący

W ostatnich latach jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodów w branży IT stał się kierownik projektu. Przyjrzyjmy się specyfice zawodu Project Managera: wymagane umiejętności, perspektywy, wymagania pracodawców, project manager szkolenie i sposoby pokazania się w korzystnym świetle.

Kim jest kierownik projektu IT?

Kierownik projektu to osoba odpowiedzialna za pomyślną realizację pomysłu lub zadania przez jeden lub więcej zespołów, wewnętrznych i/lub zewnętrznych, w ramach budżetu i na czas. W tym celu organizuje pracę  zespołu , zarządza nim – określa cele, deleguje uprawnienia, wchodzi w interakcje z innymi zespołami, klientami i kontrahentami.

Mit kontra rzeczywistość

Wiele osób uważa, że ​​zawód kierownika projektów IT  jest przystępny i łatwy do opanowania przez osoby niebędące informatykami. Często na podobne stanowiska w IT zaczynają aplikować profesjonaliści z pokrewnych dziedzin, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu projektami. Jest to jednak tylko częściowo uzasadnione, podobieństwo do innych kierowników projektów polega jedynie na kompetencjach menedżerskich.

W rzeczywistości okazuje się, że aby osiągnąć wysokiej jakości wynik, ważne jest dogłębne zrozumienie specyfiki tworzenia oprogramowania, narzędzi, metod testowania, narzędzi do analizy systemów, czasem nawet cech architektury produktu (jeśli zespół nie ma Tech Lead gotowy do pomocy). Takie doświadczenie, umiejętności i kompetencje posiadają zwykle tylko osoby, które opuściły branżę IT i są gotowe do dalszego rozwoju i kariery zawodowej.

Istota pracy 

Celem kierownika projektu jest wykonanie zadania na czas. Aby to zrobić, musi zebrać wszystkie wymagania klientów wewnątrz i na zewnątrz firmy, przeanalizować je, dostosować i przekazać członkom swojego zespołu, aby stały się zrozumiałe i wykonalne. Dlatego jedną z głównych funkcji kierownika projektu jest stała interakcja ze wszystkimi – klientami, kontrahentami, kierownictwem, współpracownikami i zespołem.

Aby zrealizować projekt , należy wyznaczyć zadanie, przydzielić zasoby, delegować,  motywować , kontrolować i raportować. Kierownik projektu musi stale monitorować przestrzeganie terminów realizacji wszystkich etapów, zarządzać budżetem oraz obiegiem dokumentów projektowych i technicznych. Oznacza to, że w ramach projektu istnieje uniwersalny lider, który zaczyna projekt od podstaw i dostarcza go pod klucz – kierownik projektu. 

Niuanse zawodu

W ostatnim czasie na rynku pojawiło się tak wiele różnych projektów informatycznych, że w obrębie tego samego określenia „kierownik projektu” pojawiło się inne rozumienie jego funkcji. Dlatego zalecamy, aby w każdym przypadku dokładnie zapoznać się z opisem stanowiska, w tym z przewidywanymi obowiązkami i zakresem odpowiedzialności. 

Niektóre firmy wyznaczają kierownika projektu jako profesjonalistę odpowiedzialnego za rozwój produktu, czyli pełniącego w pełni funkcje kierownika produktu. Inni sugerują, że kierownik projektu jest osobą, która powinna przewodzić zespołowi deweloperskiemu. Powszechne stało się rozumienie kierownika projektu jako specjalisty, który zajmuje się analityką i bierze pełną odpowiedzialność za  marketing produktów  . Niektóre firmy używają modnego tytułu „kierownik projektu”, odnoszącego się do klasycznego kierownika administracyjnego działu.

Każdemu, kto podaje się za kierownika projektu, radzimy zadać pracodawcy jak najwięcej pytań wyjaśniających, aby uniknąć nieporozumień w przyszłej pracy. Czasami takie łączenie i zastępowanie ról wynika nie tylko z tego, że firma  optymalizuje zasoby  lub przeżywa kryzysy. Dlatego trzeba zrozumieć, że pracodawca jest świadomy wagi roli kierownika projektu i zakresu jego pracy.

Możliwości zawodowe

Wiele firm poszukując kierownika projektu kieruje się tym, aby dotychczasowe doświadczenie specjalisty było związane z dziedziną IT, najlepiej – jak najbliżej rozwoju. Mogą to być zarówno programiści, którzy dodatkowo pełnili w zespole funkcję Scrum Mastera lub nadzorowali rozwój poszczególnych elementów, jak i Team Leader zespołu deweloperskiego.

Rozwój kariery kierownika projektu można wiązać przede wszystkim z poszerzaniem jego obszaru odpowiedzialności, zarządzaniem kilkoma zespołami, kilkoma różnymi projektami jednocześnie, ze stopniowym awansowaniem na stanowisko dyrektora projektu. Często można zauważyć przejście do obszaru zarządzania produktem lub do roli Scrum Mastera, Agile Coacha. Jeśli kierownik projektu jest bardziej zaangażowany w techniczną część procesu realizacji projektu, wówczas opcją rozwoju jego kariery może być przejście do roli kierownika ds. rozwoju lub np. Delivery Managera. 

W roli kierowników projektów, testerzy lub liderzy zespołów testowych, a także specjaliści z kierunku analityki (np. analityki systemowej, produktowej, biznesowej) sprawdzają się skutecznie. Możesz również rozwinąć się do roli kierownika projektu z pozycji koordynatora projektu lub asystenta w zarządzaniu projektami.

Twarde umiejętności kierownika projektu

 • Znajomość i posiadanie standardów oraz teorii zarządzania projektami;
 • znajomość metodyk wytwarzania oprogramowania (Waterfall, Agile); 
 • zrozumienie procesów rozwojowych, pobieranie, planowanie rozwoju;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie Intermediate i wyższym;
 • umiejętność pracy z narzędziami MS Project, JIRA, Trello, Miro, Slack, Wrike;
 • Doświadczenie z zespołami rozproszonymi i hybrydowymi
 • umiejętność współpracy z kontrahentami;
 • Doświadczenie w pracy z klientami na różnych poziomach.

Umiejętności miękkie kierownika projektu

 • Doskonałe umiejętności komunikacji z ludźmi na różnych poziomach;
 • umiejętność budowania zespołu i organizowania pracy wszystkich jego członków;
 • przywództwo i umiejętność utrzymania własnego autorytetu;
 • umiejętności prezentacji w celu obrony projektu i jego wyników;
 • wyznaczanie celów i umiejętność dążenia do wyznaczonego celu;
 • koncentrować się na wynikach;
 • elastyczność i szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków;
 • punktualność, dbałość o szczegóły.

Wymagane wykształcenie

Pracodawcy wolą na stanowiska kierowników projektów rozważyć tych specjalistów, którzy posiadają wyższe wykształcenie w zakresie zarządzania projektami lub takich, którzy ukończyli co najmniej krótkoterminowe (od tygodnia do roku) szkolenie na kierunku na różnych witryny.

Dla pracodawców dużym atutem, a czasem obowiązkowym wymogiem, jest doświadczenie w zarządzaniu projektami. Najczęściej wymaganym  certyfikatem jest PMI. Specjaliści, którzy otrzymali certyfikaty, potwierdzają swoją znajomość metodologii, specjalistycznego oprogramowania, planowania, kontroli zmian, realizacji i realizacji projektów.

Jednym z głównych wymagań stawianych kierownikowi projektu jest ciągły rozwój i doskonalenie zawodowe. Profesjonaliści tego poziomu muszą regularnie aktualizować swoją wiedzę na temat zaawansowanych technologii, metodologii i ciągle zmieniających się procesów biznesowych, aby zawsze być gotowym na nowe wyzwania. Dziś są dodatkowe kursy i certyfikacje z metodyki Agile i jej poszczególnych frameworków, co jest dodatkowym atutem dla kandydatów.

Właściwe przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych

Jeśli aplikujesz na stanowisko kierownika projektu, musisz odpowiednio przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i przemyśleć wszystkie odpowiedzi. Potencjalny pracodawca chce być jak najbardziej konkretny na temat tego, co wiesz i potrafisz, w jakich obszarach miałeś doświadczenie i co dokładnie możesz dać firmie. Dlatego jedno z kluczowych pytań będzie dotyczyć Twojego doświadczenia.

 • Pytania-przypadki dotyczące zarządzania ludźmi, interakcji z klientem, zarządzania procesami rozwojowymi. Aby pokazać swoje doświadczenie i kompetencje, przed rozmową kwalifikacyjną przypomnij sobie trudne sytuacje ze swojej praktyki. Najbardziej orientacyjne dla potencjalnego pracodawcy będą sytuacje, w których musiałeś stawić czoła trudnościom, znaleźć skuteczne rozwiązanie i wyciągnąć wnioski. Na przykład, gdy budżet lub czas projektu został błędnie oszacowany i nie wywiązałeś się z planu, gdy klient w trakcie procesu deweloperskiego zdecydował o zmianie przebiegu projektu i zażądał nieplanowanych zmian w produkcie, co wpłynęło na już ustalony koszt i czas realizacji.

  Mogą zapytać o przypadki, w których musiałeś zarządzać ludźmi z innych zespołów funkcjonalnych, które miały wpływ na Twój projekt. Takie pytania ujawniają umiejętności organizowania zasobów, pracy nad rozwiązywaniem problemów, elastyczności i umiejętności ustalania priorytetów zadań, przekonywania ludzi i osiągania wyników.
 • Pytania dotyczące metodologii rozwoju i teorii zarządzania projektami, standardów PMBoK, zasad zwinności. Tutaj sprawdzane są podstawy wiedzy o artefaktach, ideologii i strukturze zarządzania projektami według określonej metodologii, co jest ważne dla szybkiego włączenia do projektu.
 • Pytania dotyczące planowania projektu: jak obliczany jest budżet, terminy, zasoby, co należy wziąć pod uwagę. Jakie czynniki prowadzą do błędnej oceny projektu i prowadzą do zmian, przez które projekt może nie zostać zrealizowany zgodnie z planem? Jakie są główne przyczyny wpadnięcia projektu do czerwonej strefy (krytyczne przekroczenia czasu i budżetu)? Ważne jest, aby pracodawca upewnił się, że profesjonalista ubiegający się o rolę kierownika projektu wie, jak kalkulować ryzyko, opracowywać scenariusze planowania z wyprzedzeniem, jeśli ryzyko strzela.
 • Pytania dotyczące projektowania dokumentacji zarządzania projektami w ramach zadań projektowych. W projektach państwowych istnieją wymagania związane z pewnymi standardami dotyczącymi projektowania dokumentacji. Projekty komercyjne mają swoje własne sposoby dokumentowania kamieni milowych projektu. Można się ich nauczyć, ale pracodawca nie zawsze jest gotowy do nauczania. Często wymagane jest doświadczenie w obsłudze specjalistycznego oprogramowania do zarządzania projektami, dlatego zadawane są pytania o jego wiedzę.
 • Pytania dotyczące obszaru tematycznego projektu, w którym ma pracować. Takie pytania są istotne dla konkretnych obszarów big data, fintech, rozwoju blockchain.

Artykuł sponsorowany

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz