Jak przenieść prawa autorskie? Kilka informacji.

Jak przenieść prawa autorskie?

Przeniesienie praw autorskich jest złożoną kwestią. W artykule zawarte zostały tylko ogólne kwestie. Trzeba pamiętać, że do każdego przeniesienia praw autorskich powinno się podchodzić w sposób indywidualny. Tak jak przypadku innych kwestii prawnych, tak i tu w razie wątpliwości warto zawsze udać się o fachową poradę. W przypadku spornych kwestii potrzebny może być nawet adwokat specjalizujący się w tych tematach, jak np. adwokatchojka.pl

Jak powinna wyglądać umowa o przeniesieniu praw autorskich?

Pierwszą najważniejszą kwestią, o której należy pamiętać, jest to by umowa o przeniesieniu praw autorskich była zawarta z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. W takiej umowie powinno znaleźć się kilka ważnych postanowień i informacje:

  • Przede wszystkim dane jednej i drugiej strony umowy. Tu ważne jest dokładne zaznaczenie, która strona jest twórcą działa, a która nabywa prawa autorskie.
  • Zawsze należy zaznaczyć, co jest przedmiotem zbycia praw autorskich.
  • Określenie eksploatacji, czyli dokładnego (!) opisu sposobu korzystania z utworu przez nabywcę. 
  • Kolejną kwestią jaka powinna być zawarta w umowie jest wysokość wynagrodzenia.
  • W umowie powinno być również zawarte oświadczenie twórcy o tym, że przysługują mu prawa, które na podstawie danej umowy mają zostać przeniesione na nabywcę.
  • W umowie powinna być zawarta informacja o tym czy nabywca może dokonać zmian w utworze.
  • Bardzo ważną kwestią jest też to by w umowie była zawarta informacja o tym, od kiedy umowa zacznie obowiązywać a prawa autorskie zostaną przeniesione na nabywcę.

*wpis we współpracy

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz