Czym się zajmuje adwokat i czy różni się od prawnika?

Czym się zajmuje adwokat?

Adwokat (z łac. advocatus, advocare – wzywać na pomoc) jest specjalistą z dziedziny prawa. Taki specjalista posiada gruntowne wykształcenie, odbytą aplikację adwokacką i dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu adwokackiego. Zadaniem adwokata jest doradztwo, obrona oskarżonych w sprawach karnych, jak również reprezentowanie klienta przed sądami w sprawach cywilnych lub przed innymi instytucjami.

Zawężenie specjalizacji

Wielu adwokatów zawęża swoją działalność do obsługi osób fizycznych bądź tylko prawnych.

Obsługa podmiotów prawnych najczęściej dotyczy zakresu prawa handlowego, administracyjnego i finansowego. Do zadań adwokata można zaliczyć w tych wypadkach na przykład pomoc przy tworzeniu i zawieraniu umów, doradztwo w sprawach podatkowych czy też pomoc w zawiązywaniu spółek. Jeśli chodzi o obsługę osób fizycznych, to adwokaci najczęściej mają do czynienia z prawem cywilnym, rodzinnym i karnym.

Bardzo duża ilość spraw dotyczy spraw karnych, w tym przede wszystkim przestępstw spowodowanych pod wpływem alkoholu. Oprócz samej kary, osoba oskarżona o popełnienie takiego przestępstwa można otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów. Jest on szczególnie dotkliwy zwłaszcza dla osób, dla których uprawnienia do kierowania pojazdami stanowią warunek pracy zarobkowej. Ograniczenie prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu może trwać długie miesiące, a nawet lata. Nie bez znaczenia są też dotkliwe kary finansowe, które grożą za takie przestępstwo. Dlatego tak wiele osób, które są oskarżone o popełnienie takiego przestępstwa sięga po pomoc adwokata, np. https://www.adwokatchojka.pl/sprawy-karne.html Oczywiście sprawy karne to nie tylko przestępstwa popełnione pod wpływem alkoholu. Sprawy karne dotyczą też przestępstw posiadania i handlu narkotykami czy też wszystkich przestępstw na tle seksualnym.

Adwokat a prawnik – różnice 

Dla wielu osób adwokat i prawnik to to samo. Nie jest to jednak prawdą. Prawnikiem jest każda osoba, która skończyła studia prawnicze. Żeby jednak taka osoba mogła zostać adwokatem oprócz studiów prawniczych ukończyć jeszcze trzyletnią aplikację adwokacką zakończoną egzaminem. Czy to wszystkie różnice? Nie. Jest ich więcej. Jedną z ważniejszych z punktu widzenia klienta jest fakt, że adwokat może reprezentować go w sądzie we wszystkich sprawach i na wszystkich etapach postępowania, prawnik natomiast nie ma takiej możliwości.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz